VALSTS IZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRAS PROJEKTI

Cena ar atlaidi Cena Reuglārā cena Vienības cena   

SIA “Mācību un konsultāciju centrs ABC” piedalās ES fondu līdzfinansētajā projektā Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 7.kārtā.

Šajā mācību kārtā SIA “Sunstar Academy” īsteno trīs tālākizglītības programmas Metālapstrādē. 2022.gada aprīlī VIAA 7. kārtā mācības uzsāka 77 jaunie metinātāji un mācības tiek īstenotas darba dienu vakaros un brīvdienās. Pašlaik norit kvalifikācijas prakse uzņēmumos. Veiksmīgi nokārtojot kvalifikācijas eksāmenu, personas iegūs profesionālās kvalifikācijas apliecības.

Profesionālās tālākizglītības programmas apguvei mācību izmaksas 95% apmērā sedz ES fondi un valsts. Attiecīgi 5% ir strādājošā līdzmaksājums. Nodarbinātajiem no maznodrošinātām vai trūcīgām mājsaimniecībām mācības ir bez maksas.

VIAA projekta informācija atjaunota 22.08.2022.