Projektu vadība bez priekšzināšanām 160h

Cena ar atlaidi Cena Reuglārā cena Vienības cena   

Profesionālās pilnveides programma

Izglītības procesa rezultātā dod iespējas apgūt zināšanas un apgūt prasmes:
• strādāt komandā;
• novērtēt savas spējas;
• atrast un izvēlēties darbībai nepieciešamo informāciju;
• veikt organizatoriskus procesus;
• pamatot savu viedokli.
• pielietot praksē menedžmenta funkcijas - plānošanu, organizēšanu, motivēšanu, kontroli;
• vadīt lēmumu pieņemšanas procesu;
• izstrādāt projektu;
• vadīt projektu;
• prezentēt savu projektu.

Pasniedzēja Sandra Zeltiņa
Latvijas Lauksaimniecības universitāte, ekonomikas zinātņu maģistra grāds.

Vairāku Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto projektu koordinatore Latvijā, starptautisku projektu dalībniece (Hipotēku un Zemes bankas programma „Altum”, Eiropas Kopienas Iniciatīvu projektā „Atvērtu darba tirgu sievietēm” u.c.), mācību līdzekļu līdzautore. Daudzu gadu lektora pieredze lielākajos Latvijas mācību centros šādos mācību kursos – „Mārketings”, „Uzņēmējdarbības pamati”, „Komercdarbības pamati”, „Finanšu analīze”, „Grāmatvedība”, „Projektu vadība”, „Biznesa plāna izveides pamati” u.c.