NODARBINĀTĪBAS VALSTS AĢENTŪRAS APMĀCĪBU PROGRAMMAS

Cena ar atlaidi Cena Reuglārā cena Vienības cena   

SADARBOJOTIES AR NVA PIEDĀVĀJAM MĀCĪBU KURSUS CILVĒKIEM, KURI PALIKUŠI BEZ DARBA.

Kā rīkoties?

  1. Izvēlies vienu no mūsu piedāvātājām profesionālās tālākizglītības programmām.
  2. Mācies, lai iegūtu vērtīgas zināšanas un prasmes, kā arī saņem stipendiju.
  3. Mācību laikā iegūtas teorētiskās un praktiskās iemaņas nostiprināsi kvalifikācijas praksē uzņēmumā, kur Tev būs lieliska iespēja sevi pierādīt potenciālajam darba devējam un iespējams kļūt par uzņēmuma darbinieku!
  4. Pēc mācībām saņemsi valsts atzītu izglītības dokumentu par kvalifikācijas ieguvi.