Pašnovērtējuma ziņojums programmai - Projektu vadība (22.01.2021.)