Par mums

AKREDITĒTA MĀCĪBU IESTĀDE
Mācību centrs ir privāta, akreditēta izglītības iestāde, kas dibināta 2001.gadā (IZM izglītības iestādes reģistrācijas Nr. 3360800111). Zināšanu un prasmju apguvei piedāvājam kvalitatīvas apmācības, kas veidotas, ievērojot jaunākās biznesa tendences, konkrēta uzņēmuma darba specifiku un klienta individuālās vajadzības, kā arī piesaistot pieredzes bagātus, kvalificētus un savā nozarē novērtētus biznesa profesionāļus.