Dažādi mācību virzieni un augsta līmeņa pasniedzēji

Pilnveidojot katra personiskās zināšanas, aug komandas prasmes. Augot komandas prasmēm, uzņēmums top gudrāks, spēcīgāks, inovatīvāks. Tiek ietekmēts un attīstīts viss tirgus un nozare. Un, kad paveikts tas, iespējams šķiet pilnīgi viss. Arī došanās tālāk.

Korporatīvās apmācības

Sazinies ar mums

AKREDITĒTA MĀCĪBU IESTĀDE

Mācību centrs ir privāta, akreditēta izglītības iestāde, kas dibināta 2001.gadā (IZM izglītības iestādes reģistrācijas Nr. 3360800111). Zināšanu un prasmju apguvei piedāvājam kvalitatīvas apmācības, kas veidotas, ievērojot jaunākās biznesa tendences, konkrēta uzņēmuma darba specifiku un klienta individuālās vajadzības, kā arī piesaistot pieredzes bagātus, kvalificētus un savā nozarē novērtētus biznesa profesionāļus.

MĀCĪBU PROGRAMMAS
  • Akreditēta Mācību Iestāde

    mācību programmas