You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Tālrunis: (+371) 20231140, e-pasts: abc@abc.edu.lv

Mūsu marka

Pasākums veicinās savstarpējo komunikāciju, radīs iespēju kopīgi iesaistīties diskusijās un radoši darboties kopīga mērķa sasniegšanai.

Norise:

Pasākuma dalībnieki tiek sadalīti komandās pēc nejaušības principa. Katra komanda saņem konkrētu neīstas naudas summu. Uzdevums - piedalīties mantu izsolē, iepriekš izplānojot naudas tērēšanas stratēģiju. Dalībnieki no izsolē iegādātajām mantām,  izstrādās produkta konceptu, ievērojot dotos uzdevumus. To izpildei tiek dots noteikts laiks, kurā komandai tiek dota iespēja kopēji darboties, lai radītu jaunu produktu. Pasākuma noslēgumā komandas izstrādā īsu reklāmu par jauno produktu un prezentē to visiem pasākuma dalībniekiem.