You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Tālrunis: (+371) 20231140, e-pasts: abc@abc.edu.lv

Pārdošanas stratēģiju izvēle un to praktiska pielietošana jaunu produktu virzīšanai turgū

Uzzināsiet daudz jauna par pārdošanas procesu, tā struktūru un posmiem. Pārdošanas stratēģijas, to izvēle. Pārdošanas procesa kontrolēšana, produktu virzīšana tirgū.

Tēmas:

  • Stratēģijas veidi/izvēles
  • Stratēģija, taktika, programma
  • Produktu virzīšana tirgū, efektīvākie paņēmieni u.c.