You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Tālrunis: (+371) 20231140, e-pasts: abc@abc.edu.lv

Klientu apkalpošana un konsultēšana pārdošanas procesā

Mācību process sniegs izpratni par faktoriem, kas veido efektīvu komunikāciju ar klientiem,  kā  veidot ar klientiem patīkamas, ilgtermiņa attiecības,  kā arī  idejas jaunu klientu piesaistei; Komunikācija ar klientu pārdošanas procesā – pa posmiem

Tēmas:

  • Efektīvas komunikācijas priekšnoteikumi
  • Klientu vēlmju un vajadzību izzināšana
  • Prasme klausīties- uzticēšanās un sapratnes garants
  • Konfliktu risināšanas algoritms
  • Darbs ar „ grūtajiem klientiem”
  • Pārdošanas process – posmi
  • Komunikācija pārdošanas procesā