You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Телефон: (+371) 20231140, е-маил: info@abc.edu.lv

Санитарно-гигиенические требования на предприятии пищевой промышленности

Latvijas likumdošana paredz, ka, darbinieks, kurš veic vienkāršas darbības, kādā no pārtikas aprites posmiem vai vada kādu pārtikas aprites posmu (tā profesionālo kvalifikācijas līmeni - I, II vai III apliecina profesionālās kvalifikācijas izglītības dokuments), uzsākot darbu pārtikas uzņēmumā, jānoklausās 5 stundu mācību kurss:

Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā:

  • Kursa pamatā ir mācību materiāli un testi, kuri nodrošina zināšanu apguvi atbilstoši MK noteikumu Nr.409 „Pārtikas apritē nodarbināto personu profesionālās kvalifikācijas prasības” prasībām.