You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Телефон: (+371) 20231140, е-маил: info@abc.edu.lv

Обучение продажам

Управление командой по продажам

Pārdošanas apmācības palīdzēs darbiniekiem sistematizēt esošās iemaņas, apgūt jaunas komunikācijas prasmes, māku analizēt un strukturēt tirgu, segmentēt to, rast iekšējos resursus sevis pašmotivācijai darba efektivitātes paaugstināšanai.

Подробнее

Подготовка специалистов телемаркетинга

Pārdošanas apmācības palīdzēs darbiniekiem sistematizēt esošās iemaņas, apgūt jaunas komunikācijas prasmes, māku analizēt un strukturēt tirgu, segmentēt to, rast iekšējos resursus sevis pašmotivācijai darba efektivitātes paaugstināšanai.

Подробнее

Работа с трудными клиентами

Seminārs palīdzēs uzlabot un pilnveidot praktiskās prasmes darbā ar ‘’grūtajiem’’ klientiem un konfliktsituācijām.

Подробнее

Обслуживание клиентов

Klientu apkalpošana un stresa menedžments, klientu apkalpošana un konsultēšana pārdošanas procesā u.c.

Подробнее

Повышение объёма продаж

Pārdošanas stratēģiju izvēle, to praktiska pielietošana jauno produktu virzīšanai tirgū u.c.

Подробнее