You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Телефон: (+371) 20231140, е-маил: info@abc.edu.lv

Языковые курсы

Svešvalodu apgūšanas nozīmīgums ir cieši saistīts ar mūsdienu globalizāciju, darbaspēka atvērto tirgu, ceļošanas iespējām, informācijas tehnoloģijas straujo attīstību un cilvēku intelektuālā līmeņa bagātināšanu. Piedāvājam apgūt programmas, kas aptver četrus galvenos valodas mācīšanas aspektus - runāšana, lasīšana, rakstīšana un klausīšanās - un nodrošina kursantam plašas komunikācijas iespējas.
Zināšanu un prasmju apguvei piedāvājam kvalitatīvas izglītības programmas, kas veidotas, ievērojot jaunākās biznesa tendences, konkrēta uzņēmuma darba specifiku un klienta individuālās vajadzības, kā arī piesaistot pieredzes bagātus, kvalificētus un savā nozarē novērtētus valodu pedagogus.
Pirms mācību uzsākšanas piedāvājam veikt zināšanu testu, lai precizētu izvēlētās programmas atbilstību un dalībnieku zināšanu līmeni.

Курс развития внутренних ресурсов руководителей

Izglītības procesa rezultātā izglītojamais apgūst klausīšanās, lasīšanas, runāšanas un rakstīšanas prasmes, lai prastu brīvi sazināties ikdienas un darba situācijās, precīzi formulēt domu un prasmīgi uzturēt sarunu, saprastu rakstus par...

Подробнее

Деловой английский язык

Izglītības procesa rezultātā izglītojamais pilnveido angļu valodas prasmi, apgūstot specifiskos biznesa komunikāciju aspektus un paaugstinot profesionālo kompetenci.

Подробнее

Курсы русского языка

Piedāvājam krievu valodas kursus visiem zināšanu līmeņiem. Izglītības procesa rezultātā kursi sagatavo izglītojamo valodas izmantošanai gan ikdienas vajadzībās, gan profesionālā darbībā, biznesa vidē.

Подробнее

Курсы немецкого языка

Piedāvājam vācu valodas kursus visiem zināšanu līmeņiem. Izglītības procesa rezultātā kursi sagatavo izglītojamo valodas izmantošanai gan ikdienas vajadzībās, gan profesionālā darbībā, biznesa vidē.

Подробнее

Курсы французского языка

Izglītības procesa rezultātā sagatavo izglītojamo, kurš apguvis valodas pamatprasmi, leksikas minimumu franču valodā un var izmantot valodas iemaņas, veicot darba pienākumus.

Подробнее