You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Телефон: (+371) 20231140, е-маил: info@abc.edu.lv

Учебные программы

Profesionālā apmācība

Bezdarbnieks iegūst jaunu kvalifikāciju/profesiju, kas palielina konkurētspēju un iespēju iegūt darbu. Bezdarbnieks pats izvēlas profesiju un mācību programmu.

Neformālā apmācība

Gadījumā, ja bezdarbniekiem un darba meklētājiem prasmes neatbilst darba tirgus prasībām, vai šīs prasmes ir nepietiekamas, lai atrastu darbu, viņi var pieteikties neformālās izglītības programmu apguvē ar kuponu metodi.

Apmācības palīdz pielāgoties darba tirgus pieprasījumam, palielināt konkurētspēju.

NVA kursi

NVA sadarbībā ar izglītības iestādēm piedāvā dažāda veida kursus bezdarbniekiem un darba meklētājiem. Sākot ar īsajiem semināriem un beidzot pat ar jaunas profesijas apgūšanu, kas ilgst vairāk nekā pusgadu.
NVA bezdarbniekiem un darba meklētājiem piedāvā iespēju izvēlēties 3 veidu kursus.

  • profesionālās izglītības programmu apguvi ar kuponu metodi (160-960 akadēmiskās stundas). Šajos kursos gada laikā var iesastīties tikai vienu reizi. Ir iespēja apgūt, tādas profesijas kā grāmatvedis, noliktavas pārzinis, namu apsaimniekotājs, energoauditors, sekretārs, lietvedis u.c. Programmu sarakstu skatiet šeit.
  • neformālās izglītības programmu apguvi ar kuponu metodi (līdz 150 akadēmiskās stundas). NVA piedāvā bezdarbniekiem iespēju viena gada laikā iesaistīties apmācībās un apgūt svešvalodas, datorprasmes, zināšanas uzņēmējdarbībā, projektu vadībā un mārketingā, kā arī citās jomās. Programmu sarakstu skatiet šeit.
  • konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi bezdarbniekiem un darba meklētājiem (1-36 akadēmisko stundu apjomā). Šos kursus ir iespējams apmeklēt bez ierobežojuma. Par kursu tematiem un pieteikšanos varat interesēties pie sava NVA nodarbinātības aģenta.