Kampanas vizualis majaslapai

Mācības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

Sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru (VIAA) piedāvājam līdz 2018.g. 16.aprīlim pieteikties mācībām pieaugušajiem vērienīgā ES fondu projektā, kurā strādājošie iedzīvotāji vecumā no 25 gadiem var paaugstināt savu profesionālo kompetenci, palielināt konkurētspēju un veicināt produktivitāti.

 Projekta mērķis: Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu

 Mācībām var pieteikties strādājošie iedzīvotāji*:

 - vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam (arī strādājoši pensionāri)

 - ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību (t.sk. pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību).

 Pieejamo mācību veidi:

 - profesionālās tālākizglītības programmas (480 - 1280 stundas), kuru noslēgumā var saņemt kvalifikācijas apliecību un iegūt profesiju,

 - profesionālās pilnveides programmas (160 - 320 stundas), kuru noslēgumā var saņemt profesionālās pilnveides apliecību,

 - neformālās izglītības programmas (ne vairāk kā 159 stundas), kuru noslēgumā var saņemt sertifikātu.

 Mācību maksa:

 - mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums,

 - mācības bez maksas ir personām ar maznodrošinātās vai trūcīgās personas statusu.

 

Sīkāka informācija mājaslapā: http://www.macibaspieaugusajiem.lv