Kampanas vizualis majaslapai 1

Mācības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

Sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru (VIAA) piedāvājam līdz 2018.g. 17.septembrim pieteikties mācībām pieaugušajiem vērienīgā ES fondu projektā, kurā strādājošie iedzīvotāji vecumā no 25 gadiem var paaugstināt savu profesionālo kompetenci, palielināt konkurētspēju un veicināt produktivitāti.

 Projekta mērķis: Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu

 Mācībām var pieteikties strādājošie iedzīvotāji*:

 - vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam (arī strādājoši pensionāri)

 - ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību (t.sk. pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību).

 Pieejamo mācību veidi:

 - profesionālās tālākizglītības programmas (480 - 1280 stundas), kuru noslēgumā var saņemt kvalifikācijas apliecību un iegūt profesiju,

 - profesionālās pilnveides programmas (160 - 320 stundas), kuru noslēgumā var saņemt profesionālās pilnveides apliecību,

 - neformālās izglītības programmas (ne vairāk kā 159 stundas), kuru noslēgumā var saņemt sertifikātu.

 Mācību maksa:

 - mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums,

 - mācības bez maksas ir personām ar maznodrošinātās vai trūcīgās personas statusu.

 

Dokumentu iesniegšana:

SIA «Mācību un konsultāciju centrs ABC», Blaumaņa iela 5a, Rīga. Darba dienās no plkst. 08:30 līdz 17:30:

Tālrunis un e-pasts uzziņām: e-pasts: kristine.plaude@abc.edu.lv., T. 28392203

Mācību pieteikums: macibu_pieteikums_3.karta_.docx

 

Neformālās izglītības programmas

 

Izglītības programma

Iepriekšējā izglītība

Mācību ilgums

Grupas lielums

Norises laiki

Kopējā mācību maksa*

Līdzmaksā-jums 10%*

Rasēšanas pamati metālapstrādes nozarē

Bez ierobežojuma

4 dienas (16 h)

10 - 25 personas

Pēc vienošanās

 

72.00 EUR

7.20 EUR

Agile un Scrum projektu vadība

Bez ierobežojuma

2 mēneši (42 h)

10 - 30 personas

Pēc vienošanās

189.00 EUR

18.90 EUR

Google Adwords kampaņu organizēšana

Datorzinību priekšzināšanas

2 mēneši (36 h)

10 - 30 personas

Pēc vienošanās

162.00 EUR

16.20 EUR

Digitālais mārketings

Bez ierobežojuma

2 mēneši (36 h)

10 - 30 personas

Pēc vienošanās

162.00 EUR

16.20 EUR

Personas datu aizsardzība (IT) un IT drošība

Bez ierobežojuma

2 mēneši (42 h)

10 - 30 personas

Pēc vienošanās

189.00 EUR

18.90 EUR

 

Profesionālās tālākizglītības programma

 

Izglītības programma

Iegūstamā profesija

Iepriekšējā izglītība

Mācību ilgums

Grupas lielums

Norises laiki

Kopējā mācību maksa

Līdzmak-sājums 10%*

Metālapstrāde (MAG)

Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)

Pamatizglītība

7 mēneši (480 h)

7 - 12 personas

Pēc vienošanās

1566,00 EUR

156.60 EUR

Metālapstrāde (TIG)

Lokmetinātājs metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG)

Pamatizglītība

7 mēneši (480 h)

7 - 12 personas

Pēc vienošanās

1566,00 EUR

156.60 EUR

Metālapstrāde (MMA)

Rokas lokmetinātājs (MMA)

Pamatizglītība

7 mēneši (480 h)

7 - 12 personas

Pēc vienošanās

1566,00 EUR

156.60 EUR