Kampanas vizualis majaslapai 1

Mācības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

Sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru (VIAA) piedāvājam līdz 2019.g. 28. jūnijam pieteikties mācībām pieaugušajiem vērienīgā ES fondu projektā, kurā strādājošie iedzīvotāji vecumā no 25 gadiem var paaugstināt savu profesionālo kompetenci, palielināt konkurētspēju un veicināt produktivitāti.

 Projekta mērķis: Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu

 Mācībām var pieteikties strādājošie iedzīvotāji*:
 - vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam (arī strādājoši pensionāri)
 - ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību (t.sk. pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību).
 Pieejamo mācību veidi:
 - profesionālās tālākizglītības programmas (480 stundas), kuru noslēgumā var saņemt kvalifikācijas apliecību un iegūt profesiju,
  Mācību maksa:
 - mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums,
 - mācības bez maksas ir personām ar maznodrošinātās vai trūcīgās personas statusu.

Dokumentu iesniegšana:
Pirmo reizi projekta laikā pieteikšanās norit tiešsaistē mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv, izmantojot latvija.lv autentifikāciju un e-pakalpojumu jebkurā diennakts laikā. Iedzīvotājiem vairs nav jāsūta pieteikums e-pastā vai jādodas uz izglītības iestādi klātienē.
Tālrunis un e-pasts uzziņām: e-pasts: sabine.trumsina@abc.edu.lv., T. 20248447

 

Pieteikties programmām:

Metālapstrāde (MIG) - https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/697/show

Metālapstrāde (MAG) - https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/700/show

Metālapstrāde (MAG) - https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/699/show

Metālapstrāde (MMA) - https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/698/show

 

Profesionālās tālākizglītības programmas

 

Izglītības programma

Iegūstamā profesija

Iepriekšējā izglītība

Mācību ilgums

Grupas lielums

Norises laiki

Kopējā mācību maksa

Līdzmak-sājums 10%*

Metālapstrāde (MIG)

Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu inertās gāzes vidē (MIG) Pamatizglītība 7 mēneši (480 h 7 - 12 personas Pēc vienošanās 1740,00 EUR

174.00 EUR

Metālapstrāde (MAG)

Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)

Pamatizglītība

7 mēneši (480 h)

7 - 12 personas

Pēc vienošanās

1740,00 EUR

174.00 EUR

Metālapstrāde (TIG)

Lokmetinātājs metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG)

Pamatizglītība

7 mēneši (480 h)

7 - 12 personas

Pēc vienošanās

1740,00 EUR

174.00 EUR

Metālapstrāde (MMA)

Rokas lokmetinātājs (MMA)

Pamatizglītība

7 mēneši (480 h)

7 - 12 personas

Pēc vienošanās

1740,00 EUR

 174.00 EUR