Kursi personasdatuaizsardziba versija 2 10

Apmācības Personas datu aizsardzībā

Trīs dienu apmācība Personas datu aizsardzībā.
Kursa mērķis ir sniegt zināšanas un prasmes fizisko personu datu apstrādes jomā atbilstoši Latvijas Republikas, Eiropas Savienības un saistošo starptautisko tiesību regulējumam. 
Kursos tiks analizēti aktuālie un praktiskie jautājumi datu apstrādē un aizsardzībā privātpersonām, valsts un pašvaldību iestādēm, analizēti dažādu situāciju aspekti, aplūkota aktuālā Eiropas Cilvēktiesību tiesas, Eiropas Savienības tiesas un Latvijas Republikas tiesu prakse. 
Ar praktiskā un teorētiskā darba palīdzību – kāzusu risināšanu, testu pildīšanu un tiesu prakses analīzi tiks nostiprinātas un paplašinātas teorētiskās zināšanas. Tiks attīstītas spējas analizēt datus un situācijas personas datu apstrādē, izzināt problēmas un to risināšanas iespējas. 
Apgūstot šo kursu jums būs izpratne par nepieciešamajam darbībām, kuras nepieciešams veikt darba vietās, lai ievērotu Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasības.

Apmācības vada mg.iur., datu aizsardzības speciālists Jurijs Rižiks
Kursa cena: 180 EUR + PVN
Pieteikties iespējams līdz 25.07.2018. sūtot e-pastu uz sb@abc.edu.lv