Latgale

Noslēgusies kursantu uzņemšana latviešu valodas apmācībām Latgales reģionā

06.04.2018.

 

Latviešu valodas apguve Latgales reģionā

 

SIA „Mācību un konsultāciju centrs ABC” ir noslēdzis kursantu uzņemšanu Sabiedrības Integrācijas Fonda atbalstītajos latviešu valodas apguves kursos Latgales reģionā.

Mācību grupās ir uzņemti interesenti, kuri iepriekš nav piedalījušies vai jau apguvuši tādu pat valodas līmeni apmācību kursos, kurus finansējusi kāda no valsts institūcijām, piemēram, Nodarbinātības valsts aģentūra, Latviešu valodas aģentūra, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Sabiedrības integrācijas fonds, Kultūras ministrija vai cita institūcija.

Pirms mācību uzsākšanas apmācāmo zināšanas tika pārbaudītas, lai noteiktu esošo latviešu valodas zināšanu līmeni, tādējādi nodrošinot efektīvu un mērķtiecīgu apmācību. Februāra sākumā mācības ir uzsākušas trīs mācību grupas. Viena mācību grupa apgūst B2 valsts valodas līmeni, divās grupās interesenti apgūst C1 valsts valodas zināšanu līmeni. Aprīļa sākumā apmācības ir uzsākušas vēl divas mācību grupas – Rēzeknē un Zilupē, kas arī apgūst augstāko jeb C1 valsts valodas zināšanu līmeni.

Mācību laikā studenti tiek nodrošināti ar bezmaksas mācību materiāliem, lai veiksmīgi apgūtu latviešu valodu, kā arī mācību noslēgumā tiks nodrošināts valsts eksāmens, lai iegūtu atbilstoša līmeņa apliecību par valsts valodas zināšanām.

SIA „Mācību un konsultāciju centrs ABC” ir akreditēta izglītības iestāde, kas sniedz pieaugušo apmācību pakalpojumus jau vairāk kā 10 gadus visā Latvijas teritorijā. Mācību projekts ir tapis ar Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) finansiālu atbalstu.

 

Preses relīze ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu

Par preses relīzes saturu atbild SIA „Mācību un konsultāciju centrs ABC”