You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Tālrunis: (+371) 20231140, e-pasts: abc@abc.edu.lv

Jaunumi

Valsts valoda Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem

Jūrmalas pilsētas dome sadarbībā arSIA „Mācību un konsultāciju centrs ABC”aicina apmeklēt bezmaksas valsts valodas kursus.

Jūrmalas pilsētas dome sadarbībā ar

SIA „Mācību un konsultāciju centrs ABC”

aicina apmeklēt

bezmaksas valsts valodas kursus.

 

 „Valsts valoda Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem”

 

Apmācību mērķis:

Sniegtiespēju apgūt latviešu valodu pieaugušajiem Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem*,  kuri legāli uzturas Latvijā un kuru dzimtā valoda (pamatvaloda) nav latviešu valoda, lai veicinātu latviešu valodas vides paplašināšanos un iedzīvotāju sekmīgāku iekļaušanos pilsētas dzīvē.

Kursos iespējams apgūt sekojošus valodas līmeņus:

  • zemākais līmenis (A1, A2)
  • vidējais līmenis (B1, B2)
  • augstākais līmenis (C1, C2)

Ieguvums:
Mācību laikā katrs dalībnieks saņems mācību grāmatas un darba burtnīcas. Apmācību dalībnieki pēc kursu noklausīšanās saņems apliecību par 100 stundu programmas apguvi un varēs kārtot valsts valodas atestācijas eksmāmenu.

Apmācību norises laiks:

No 2013. gada 29.aprīļa – 1.decembrim

Apmācību norises vietas:

Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskola, Rūpniecības ielā 13, Jūrmala

Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskola, Aizputes ielā 1a, Jūrmala

Pieteikties mācībām iespējams Jūrmalas pilsētas domes Izglītības nodaļā, Adrese: Dubultu prospekts 1.lit.1, aizpildot rakstisku iesniegumu katru darba dienu no pulksten 10:00 līdz 16:00.

* Kursi netiek apmaksāti iedzīvotājiem, kuri ieguvuši oficiālu bezdarbnieka vai darba meklētāja statusu vai iegūst izglītību vispārējās izglītības iestādē.

Kontaktinformācija:

Ieva Lāce
Mācību projektu vadītāja
Brīvības iela 47, Rīga, LV-1010
Tel: 26310756, Fakss: 67289848
E-pasts: ieva.lace@abc.edu.lv

SIA "Mācību un konsultāciju centrs ABC" iznomā telpas kursiem, semināriem, sanāksmēm un citiem pasākumiem.

Uzzini vairāk