You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Tālrunis: (+371) 20231140, e-pasts: abc@abc.edu.lv

Jaunumi

Sertificēšanas birojam pagarināta akreditācija līdz 02.06.2019

Šī gada maijā Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs veica resertifikācijas vizīti SIA „Mācību un konsultāciju centrs ABC” Sertificēšanas birojā. Resertifikācijas process ir noslēdzies un ir iegūts apliecinājums, ka SIA „Mācību un konsultāciju centrs ABC” Sertificēšanas birojs ir kompetents turpināt veikt personu sertifikāciju atbilstoši LVS NE ISO/IEC 17024:2012 standarta prasībām un LR Ministru kabineta noteikumiem reglamentētajā sfērā:

  • ·         Zemes ierīcības darbu, zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu,
  •           ģeodēzisko darbu veicēju sertificēšana;
  • ·         Neatkarīgo ekspertu ēku energoefektivitātes jomā sertificēšana;
  • ·         Kompetento darba aizsardzības speciālistu sertificēšana.

SIA „Mācību un konsultācijas centrs ABC” Sertificēšanas birojam izsniegta Akreditācijas apliecība, derīga līdz 2019. gada 2. jūnijam, LATAK reģistrācijas Nr. LATAK-S3-420-06-2010.files/akred.pdf

SIA "Mācību un konsultāciju centrs ABC" iznomā telpas kursiem, semināriem, sanāksmēm un citiem pasākumiem.

Uzzini vairāk