You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Tālrunis: (+371) 20231140, e-pasts: abc@abc.edu.lv

Jaunumi

Radošuma izpausme darījumu pasaulē

Vairākumam cilvēku radošums saistās ar mākslu, viņi ar to saprot savdabīgu ideju izpausmi. Tātad par radošumu varētu nosaukt spēju radīt jaunu ideju vai konceptu. Tomēr jāatzīst, ka darījumu pasaulē ar to vien nepietiek. Lai kādu ideju nosauktu par patiesi radošu, tai jābūt arī situācijai atbilstošai, izmantojamai un, protams, lietderīgai.

Ikviena cilvēka radošās spējas veido trīs dažādi komponenti:

  • kompetence – visu veidu zināšanas (tehniskas, procesuālas un intelektuālas). Nobela prēmijas laureāts, ekonomists un psihologs Herbs Saimons norāda, ka „kompetences pamatā ir iespējamo meklējumu joma – intelektuāla telpa, kas tiek izmantota, lai indivīds pētītu un risinātu problēmas. Jo plašāka ir šī telpa, jo labāk”;
  • radošas domāšanas prasmes (ar iztēli apveltīts prāts) nosaka, cik elastīgi un atjautīgi cilvēki risina dažādas problēmas;
  • motivācija (skat. att. Radošuma trīs sastāvdaļas).

att. Radošuma trīs sastāvdaļas

Kompetenci un radošu domāšanu var nosaukt par cilvēku dabiskajiem resursiem, taču tikai trešais faktors – motivācija – noteiks, kā indivīds izmantos šos resursus.

Pastāv divi motivācijas veidi – ārējā un iekšējā. Ārējā motivācija rodas ārpus cilvēka, vai tas būtu „burkāns vai pātaga”. Iekšējās motivācijas pamatā ir pašā cilvēkā esošā vēlēšanās kaut ko darīt, aizraušanās un interese. Iekšēji motivēti cilvēki dara savu darbu, jo viņiem tas patīk un viņi to uzskata par izaicinošu un interesantu. Viņus motivē pats darbs. Pētniece Terēza Emabile, pētot vairāk nekā 22 gadus ar radošumu saistītus jautājumus, kopā ar saviem studentiem un kolēģiem, ir radusi daudz pierādījumus, kas liecina par labu iekšējai motivācijai. Attiecīgi tika izstrādāts „iekšējās motivācijas radošuma princips: cilvēku radošums sasniegs savu apogeju tad, kad viņus motivēs galvenokārt viņu intereses, apmierinātība un veicamā darba mestais izaicinājums, nevis ārējais spiediens”.

Pirms tiek minēti vadības paņēmieni, kā ietekmēt darbinieku radošumu, sniegsim dažas rekomendācijas individuālā radošā potenciāla paaugstināšanai:

  • savu netradicionālo, emocionālo un intelektuālo nostādņu un atziņu nepārtraukta pārvarēšana;    
  • abu smadzeņu daļu iespēju adekvāta izmantošana;
  • ideju dienasgrāmatas nepārtraukta izmantošana, t.sk. „prāta vētras” rakstiska izmantošana;
  • citu cilvēku radošu ideju izmantošana;
  • attiecīgas dzīves filozofijas un vērtību sistēmas izstrādāšana un izmantošana.

 

Kā teicis Rainis: „Pastāvēs, kas pārmainīsies!”

Tam piekrītot, Mācību un konsultāciju centrs ABC iesaka – pārmainies pirms esi spiests to darīt!

 

[Emabile, T. Kā nogalināt vēlmi radoši strādāt // Inovatīvā domāšana. – Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2008. – 6.-30. lpp.]

Foto no http://eu.fotolia.com/Content/Comp/49321484

SIA "Mācību un konsultāciju centrs ABC" iznomā telpas kursiem, semināriem, sanāksmēm un citiem pasākumiem.

Uzzini vairāk