You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Tālrunis: (+371) 20231140, e-pasts: abc@abc.edu.lv

Jaunumi

Programmas „Darba aizsardzība un drošība” akreditācija

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Mācību un konsultāciju centrs ABC” saņēmusi Izglītības kvalitātes valsts dienesta akreditāciju profesionālās pilnveides izglītības 60 stundu programmai „Darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma” 20 P 86200 uz maksimālo termiņu - 6 gadiem.

Ar 2013. gada 1. jūliju, saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 10. augusta noteikumu Nr.749 "Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos”, Pamatlīmeņa zināšanas darba aizsardzības jomā var iegūt personas, kurām ir vismaz pamatizglītība, apgūstot darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programmu. Darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programmas apjoms ir 60 stundu, iepriekšējo 160 stundu vietā.

Savukārt, darba aizsardzības speciālisti, kuri darbojas bīstamajos komercdarbības veidos, kas noteikti 2005.gada 8.februāraMinistru kabineta noteikumos Nr.99 „Noteikumi par komercdarbības veidiem, kuros darba devējs iesaista kompetentu institūciju”, specializētās zināšanas varēs apgūt profesionālās pilnveides izglītības programmās, kuru apjoms ir 40 stundas.

Specializēto zināšanu izglītības programmas darba aizsardzības jomā:

1.      Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība

2.      Būvniecība, ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

3.      Pārtikas produktu, dzērienu un tabakas izstrādājumu ražošana

4.      Tekstilizstrādājumu un apģērbu ražošana, mazgāšana un ķīmiskā tīrīšana

5.      Kokapstrāde, mēbeļu ražošana, papīra un papīra izstrādājumu ražošana

6.      Ķīmisko vielu, gumijas, plastmasas un nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana, poligrāfija un ierakstu reproducēšana

7.      Metālapstrāde, elektrisko iekārtu, automobiļu, dzelzceļa lokomotīvju un ritošā sastāva ražošana, kuģu un laivu būve

8.      Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde, gaisa kondicionēšana, ūdens apgāde, notekūdeņu savākšana, atkritumu apsaimniekošana

9.      Transports un uzglabāšana

Slimnīcu darbība un sociālā aprūpe ar izmitināšanu

SIA "Mācību un konsultāciju centrs ABC" iznomā telpas kursiem, semināriem, sanāksmēm un citiem pasākumiem.

Uzzini vairāk