You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Tālrunis: (+371) 20231140, e-pasts: abc@abc.edu.lv

Jaunumi

Par valsts nodevas atcelšanu

Sertificēšanas birojs saņēmis informāciju no Valsts zemes dienesta, ka ir stājušies spēkā grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā, Zemes ierīcības likumā un Ģeotelpiskās informācijas likumā, ar kuriem no likumiem izslēgtas tiesību normas par to, ka par sertifikāta saņemšanu vai tā darbības termiņa pagarināšanu sertificētā persona maksā valsts nodevu. Grozījumi likumos stājas spēkā 2017.gada 1.janvārī un no 2017.gada 1.janvāra personām vairs nav jāmaksā valsts nodeva par sertifikāta saņemšanu vai tā darbības termiņa pagarināšanu.  

Tāpat ir publicēti arī Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām", ar kuriem izslēgts likuma 11.panta otrās daļas 59.punkts, kas noteica valsts nodevas maksājumu par ģeodēzisko, zemes ierīcības vai zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu sertifikāta izsniegšanu vai sertifikāta darbības termiņa pagarināšanu. Šobrīd Tieslietu ministrija gatavo arī attiecīgus grozījumus Ministru kabineta 2010.gada 1.novembra noteikumos Nr.1011 “Personu sertificēšanas un sertificēto personu uzraudzības kārtība ģeodēzijā, zemes ierīcībā un zemes kadastrālajā uzmērīšanā”, lai izslēgtu regulējumu par valsts nodevas likmi un maksāšanas kārtību.

SIA "Mācību un konsultāciju centrs ABC" iznomā telpas kursiem, semināriem, sanāksmēm un citiem pasākumiem.

Uzzini vairāk