You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Tālrunis: (+371) 20231140, e-pasts: abc@abc.edu.lv

Jaunumi

Mērnieku 2015. gadā veikto darbu sarakstu iesniegšana

 

 Atgādinām, ka Sertificētajām personām, mērniecības jomā,  līdz 2016. gada  1. februārim Sertificēšanas birojā jāiesniedz 2015. gada veikto darbu saraksts un spēkā esoša apdrošināšanas polise.

Forma darbu sarakstu noformēšanai šeit. Katras jomas (zemes ierīcība, ģeodēzija, zemes kadastrālā uzmērīšana) veiktie darbi jānoformē atsevišķos sarakstos.

Lai dokumentam būtu juridisks spēks, lūgums sarakstus sūtīt parakstītus un ieskenētus vai ar elektronisko parakstu. Vēlams sarakstu sūtīt arī Excel failā.

Ja 2015. gadā darbi mērniecības jomā nav veikti, tas jāapliecina ar iesniegumu brīvā formā.

Ja Jums ir priekšlikumi sertificēto mērnieku profesionālās darbības uzraudzības uzlabošanai, esat aicināti tos iesniegt Sertificēšanas birojam.
 

Ar cieņu,

Sertificēšanas biroja vadītāja
Magda Rugāte

SIA "Mācību un konsultāciju centrs ABC" iznomā telpas kursiem, semināriem, sanāksmēm un citiem pasākumiem.

Uzzini vairāk