You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Tālrunis: (+371) 20231140, e-pasts: abc@abc.edu.lv

Jaunumi

Lietvedības, darba aizsardzības un drošības kursi esošajiem speciālistiem

Aprīlis ir atnesis sev līdzi pavasari, un šis plaukstošais gadalaiks ir piemērots arī jaunu zināšanu apguvei.

Aicinām uz kursiem topošos un jau esošos lietvežus un darba aizsardzības un drošības speciālistus!

 

LIETVEDĪBA UN BIROJA DARBA ORGANIZĀCIJA

Ko Jūs iegūsiet?

 • Apliecību par akreditētas profesionālās tālākizglītības programmas apguvi un 2. kvalifikācijas līmeni.
 • Zināšanas par lietvedības jautājumiem.
 •  Zināšanas un prasmes pareizā dokumentu noformēšanā, atbilstoši jaunākajai likumdošanai
 • Zināšanas par elektronisko dokumentu aprites procesu.  
 • Zināšanas par personālvadības dokumentāciju.
 • Zināšanas un prasmes par efektīvu un pareizu biroja darba organizāciju.
 • Pamatzināšanas par lietišķo etiķeti.

Kursu plānotais sākums: š.g. 28.04., mācības norisināsies trīs reizes nedēļā P;T;C;

no 18.00 – 20.30.

DARBA AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS SPECIALIZĒTĀ PROGRAMMA

Divu veidu programmas:

1)      Slimnīcu darbība un sociālā aprūpe ar izmitināšanu;

2)      Būvniecība, ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde.

Ieguvumi:

 • Spēja patstāvīgi vadīt un organizēt darba aizsardzības darbus slimnīcas darbību un sociālās aprūpes nozarē.
 • Spēja patstāvīgi sakārtot un sistematizēt darba aizsardzības lietvedību attiecīgās nozares uzņēmumā.
 • Paaugstināt kvalifikāciju darba aizsardzības jautājumos atbilstošajā nozarē.
 • profesionālās pilnveides apliecība, kas apliecina tiesības veikt darba aizsardzības speciālista pienākumus.

Kursu plānotais sākums: š.g. 23.04., mācības norisināsies divas reizes nedēļā P;T; no 17.00 – 19.30.

SIA "Mācību un konsultāciju centrs ABC" iznomā telpas kursiem, semināriem, sanāksmēm un citiem pasākumiem.

Uzzini vairāk