You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Tālrunis: (+371) 20231140, e-pasts: abc@abc.edu.lv

Jaunumi

Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja (LATAK) uzraudzības vizīte Sertificēšanas birojā

Šī gada jūnijā Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs veica ikgadējās uzraudzības vizīti SIA „Mācību un konsultāciju centrs ABC” Sertificēšanas birojā. Sertifikācijas darbībās iesaistītā personāla kompetences izvērtējumu, sertifikācijas procedūru dokumentu izskatīšanu un sertifikācijas lietu vertikālo auditu veica nozaru pārstāvji:

– Kaspars Kūkums - zemes ierīcības, zemes kadastrālās uzmērīšanas un ģeodēzisko darbu veicēju sertificēšana;

– Gatis Salmanis - kompetento darba aizsardzības speciālistu sertificēšana;

– Arnis Treiguts - neatkarīgu ekspertu ēku energoefektivitātes jomā sertificēšana.

Uzraudzības process ir noslēdzies, atzinīgi novērtēts biroja darbs, procesu ievērošana atbilstoši normatīvajiem aktiem, dokumenti, personāls, t.sk. ekspertu kompetence, nav konstatēti pārkāpumi vai novērojumi, un ir iegūts apliecinājums, ka SIA „Mācību un konsultāciju centrs ABC” Sertificēšanas birojs ir kompetents turpināt veikt personu sertifikāciju atbilstoši LVS NE ISO/IEC 17024:2013 standarta prasībām un LR Ministru kabineta noteikumiem reglamentētajā sfērā:

  • Zemes ierīcības darbu, zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu, ģeodēzisko darbu veicēju sertificēšana;
  • Neatkarīgo ekspertu ēku energoefektivitātes jomā sertificēšana;
  • Kompetento darba aizsardzības speciālistu sertificēšana.

SIA „Mācību un konsultācijas centrs ABC” Sertificēšanas birojam akreditācija derīga līdz 2019. gada 2. jūnijam, LATAK reģistrācijas Nr. LATAK-S3-420-06-2010. 

SIA "Mācību un konsultāciju centrs ABC" iznomā telpas kursiem, semināriem, sanāksmēm un citiem pasākumiem.

Uzzini vairāk