You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Tālrunis: (+371) 20231140, e-pasts: abc@abc.edu.lv

Jaunumi

Grozījumi MK noteikumos Nr.1019 un Nr.263

Aicinām sertificētās personas ģeodēzijā, zemes ierīcībā un zemes kadastrālajā uzmērīšanā un potenciālos kandidātus iepazīties ar Ministru kabineta noteikumu grozījumiem, kas stājās spēkā 27.02.2014:

1) grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1019 “Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” - http://likumi.lv/doc.php?id=264609

2) grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumos Nr.263 “Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” - http://likumi.lv/doc.php?id=264608

Pieejami arī Valsts zemes dienesta metodiskie norādījumi - http://vzd.gov.lv/lv/pakalpojumi/profesionaliem/merniekiem/metodiskie-noradijumi/

SIA "Mācību un konsultāciju centrs ABC" iznomā telpas kursiem, semināriem, sanāksmēm un citiem pasākumiem.

Uzzini vairāk