You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Tālrunis: (+371) 20231140, e-pasts: abc@abc.edu.lv

Jaunumi

Bezmaksas publiskās lekcijas Rīgas pilsētas iedzīvotājiem

Rīgas domes Labklājības departaments sadarbībā ar SIA „Mācību un konsultāciju centrs ABC”   rīdziniekiem sniedz iespēju apmeklēt bezmaksas lekciju ciklu   par psihoemocionālās veselības veicināšanas tēmām.

Norises vieta - Rīga, Stabu iela 14, korporācijas „Daugaviete” telpās.

Laiks: piektdienu vakaros plkst. 18:00-20:30

Lekcijas tēma

Norises datums

Pieteikšanās termiņš

MĀCĪŠANĀS GRŪTĪBAS

25. septembris

23. septembrim

KĀ AUDZINĀT TĪNI? PUSAUDŽU VECUMPOSMA ĪPATNĪBAS

23.oktobris

21. oktobrim

VECĀKU UN BĒRNU ATTIECĪBAS

27.novembris

25. novembrim

Lai pieteiktos lekcijām lūdzam zvanīt pa tālr. 20231140,

vai rakstīt uz e-pastu: abc@abc.edu.lv.

 

Psiholoģe Elīna Selēviča

Specializācija - psiholoģiskās izpētes veikšana bērniem, pusaudžiem un pieaugušajiem, konsultēšana krīzes situācijās, pēc pārciestas vardarbības (seksuālas, fiziskas un/vai emocionālas), attiecību grūtību, ģimenes problēmu, atkarības un līdzatkarības problēmu, trauksmes, baiļu, depresijas u.c. gadījumo. Semināru vadība par dažādām ar psiholoģiju saistītām tēmām, kā arī supervīziju grupu vadīšana dažādu profesiju pārstāvjiem.

 

Psiholoģe/ psihoterapeite Iveta Berķe
Specializācija- izziņas procesu un personības profila noteikšana, sākot no pusaudža vecuma,  darbs ar personām, kuras atkarīgas no alkohola, narkotikām, azartspēlēm un datorspēlēm, kā arī  līdzatkarīgām personām,  konsultatīvais un psihoterapeitiskais darbs ar personībām, kuras vēlas apgūt citu dzīves pieredzi vai arī  mainīt esošo dzīves kvalitāti,   supervīzijas, lekcijas un semināri par dažādām psiholoģijas tēmām.

 

Psihoterapeite Benita Griškeviča

Specializācija – klīniskā psiholoģija, psihodinamiskā psihoterapija un supervīzijas. Ikdienas darbs ar cilvēkiem, kas cieš no atkarības un līdzatkarības, kā arī psihoterapeitiskā palīdzība smagos emocionālos stāvokļos, krīzēs un  attiecību problēmās. Semināru vadība par atkarības profilaksi, personības attīstību un funkcionēšanu psihoanalītiski orientētā skatījumā.

 

 


SIA "Mācību un konsultāciju centrs ABC" iznomā telpas kursiem, semināriem, sanāksmēm un citiem pasākumiem.

Uzzini vairāk