You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Tālrunis: (+371) 20231140, e-pasts: abc@abc.edu.lv

Meklēšana

ABC mācību un konsultāciju centrs | Valodu mācību centrs | Kursi Rīgā

...


...


Sākums

...


Mācību un konsultāciju centrs ABC | Apmācības un kursi

SIA „Mācību un konsultāciju centrs ABC” ir privāta, akreditēta izglītības iestāde, kas dibināta 2001.gadā (IZM izglītības iestādes reģistrācijas Nr. 4460800111), sniedz apmācību, ...


Mācību risinājumi | Apmācības un kursi | Valodu kursi

...


Sertificēšanas birojs

...


Biznesa klientiem

SIA "Mācību un konsultāciju centra ABC" mērķis ir veidot ilgtermiņa sadarbību, izprotot klientu mācību vajadzības un atbilstoši tām nodrošināt mūsdienīgus un kvalitatīvus mācību ris...


Mācību un konsultāciju centra ABC kontakti

...


Kalendārs

...


Valodas

...


Metināšanas kursi

...


Pārdošana, pārdošanas vadīšana un klientu apkalpošana

...


Mācību finansējuma iespējas

...


Vadītāju apmācība

...


Profesionālo zināšanu paaugsināšana

...


Par mums

...


Sertificēšanas jomas

...


Pieteikuma veidlapas

...


Sūdzību un apelāciju kārtība

...


Mācību un konsultāciju centra ABC jaunumi

...


All left

...


Darba iespējas | Darba vakances | Darba vakances Rīgā

...


Izglītības iestāde

IZGLĪTĪBAS IESTĀDE Rīga, 2015. gada 02. februārī...


Sadarbības partneri | ABC sadarbības partneri

...


Virzieni

SIA "Mācību un konsultāciju centra ABC" mērķis ir veidot ilgtermiņa sadarbību, izprotot klientu mācību vajadzības un atbilstoši tām nodrošināt mūsdienīgus un kvalitatīvus mācību ris...


Profesionālo zināšanu paaugstināšana | Profesionālā izglītība

...


Vadītāju apmācība | Biznesa apmācības | Kursi vadītājiem

...


Valodas | Valodu kursi | Valodu apmācības

Svešvalodu apgūšanas nozīmīgums ir cieši saistīts ar mūsdienu globalizāciju, darbaspēka atvērto tirgu, ceļošanas iespējām, informācijas tehnoloģijas straujo attīstību un cilvēku in...


Pārdošanas apmācības | Klientu apkalpošana

...


Metināšanas kursi | Metinātāju kursi | Metinātāju apmācība

SIA „Mācību un konsultāciju centrs ABC” Tehniskā skola dibināta 2013. gada vasarā. Skolu ir veidojuši vairāki pieredzējuši nozares speciālisti, kuri ilgus gadus ir apmācījuši metinā...


Bezdarbnieku apmācība

...


Unikāli pasākumi | Sporta spēles | Komandas saliedēšana

Vārds „unikāls” pēc definīcijas ir vienīgais starp sev līdzīgiem. Tieši tādi ir „Unikāli Pasākumi”. Ar radošu un atraktīvu komandu un savdabīgām un neatkārtojamām idejām pied...


Mācību finansējuma iespējas

Latvijas Investīciju aģentūras finansējums Programmas Partneri ir Latvijā reģistrēti komersanti, kuri izteikuši vēlmi piedalīties apmācībās un saņemt ESF līdzfinansējumu. Lai saņemtu...


Darba aizsardzības kursi | Darba aizsardzības speciālistu kursi

Neatkarīgi no komercdarbības veida, atbilstoši Darba aizsardzības likumam, uzņēmumā ir jābūt personai, kas ir atbildīga par darba aizsardzības jautājumu risināšanu. Obligātie darba aizs...


Ugunsdrošības apmācības | Ugunsdrošības kursi | Ugunsdrošības speciālistu apmācība

Latvijas likumdošana paredz, ka, par ugunsdrošību atbildīgajai personai/darbiniekam, nepieciešama profesionālā izglītība ugunsdrošībā vai apmācība ugunsdrošības jomā.Ugunsdrošība un...


Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā kursi Rīgā

Latvijas likumdošana paredz, ka, darbinieks, kurš veic vienkāršas darbības, kādā no pārtikas aprites posmiem vai vada kādu pārtikas aprites posmu (tā profesionālo kvalifikācijas līmeni -...


Energoauditoru seminārs | Energoaudits

Piedāvājam iziet saīsināto kursu „Ēku energoefektivitātes aktualitātes Un padziļinātie aprēķini.” 24 akadēmiskās stundas. Apskatāmās tēmas: Likumdošanas jaunumi. Energoefektī...


Fizisko personu datu aizsardzības kursi | Personas datu aizsardzības speciālistu apmācība

Kursi dot iespēju kļūt par speciālistu un sagatavoties speciālista kvalifikācijas pārbaudījumam Datu Valsts Inspekcijā (DVI), kā arī iegūt detalizētas zināšanas par to, kā pareizi str...


Grāmatvedības kursi | Grāmatvežu kursi

Kursi sagatavo grāmatvežus, kuri veic saimnieciskās darbības uzskaiti, kontroli un analīzi uzņēmumu reģistrā reģistrētos uzņēmumos, kam saskaņā ar likumdošanu jāveic grāmatvedības u...


Vadītāju iemaņu treniņkurss | Biznesa apmācibas | Vadītāju apmācība

Vadītājiem ir būtiska loma uzņēmuma attīstībā un panākumos. Dažādu veidu apmācībās attīstītās vadītāja īpašības un prasmes, iemaņas komandas gara veidošanai, rezultātu sasnieg...


Stratēģiskā plānošana un vadība | Stratēģiskā biznesa vadība

Stratēģija ir māksla vadīt organizāciju. Kā katram vadītājam un arī katram līderim neatkarīgi no tā, cik augstā amatā tas atrodas, viņam ir konkrēti uzdevumi un konkrētas funkcijas, k...


Vadītāju iekšējo resursu attīstības treniņkurss | Vadītāju treniņkurss

Treniņa programma sastādīta tā, lai atraisītu tā dalībnieku potenciālu, ļautu katram iepazīt savas stiprās puses un to, kas vēl būtu jāpilnveido, iegūt jaunas zināšanas un prasmes, k...


Angļu valodas kursi | Angļu valoda | Angļu valodas apmācība

...


Biznesa angļu valoda | Biznesa angļu valodas kursi

Biznesa angļu valoda (Higher Intermediate) Izglītības procesa rezultātā izglītojamais pilnveido angļu valodas prasmi, apgūstot specifiskos biznesa komunikāciju aspektus un paaugstinot profes...


Krievu valodas kursi | Krievu valodas apmācības

Piedāvājam krievu valodas kursus visiem zināšanu līmeņiem. Izglītības procesa rezultātā kursi sagatavo izglītojamo valodas izmantošanai gan ikdienas vajadzībās, gan profesionālā darbī...


Vācu valodas kursi | Vācu valodas apmācības

Piedāvājam vācu valodas kursus visiem zināšanu līmeņiem. Izglītības procesa rezultātā kursi sagatavo izglītojamo valodas izmantošanai gan ikdienas vajadzībās, gan profesionālā darbīb...


Franču valodas kursi | Francu valodas kursi Rīgā | Franču valodas apmācības

...


Telemārketinga speciālistu apmācība | Telemārketinga kursi

Pārdošanas apmācības palīdzēs darbiniekiem sistematizēt esošās iemaņas, apgūt  jaunas komunikācijas prasmes, māku analizēt un strukturēt tirgu, segmentēt to, rast iekšējos resursus ...


Darbs ar grūtajiem klientiem | Saskarsmes prasmes

Seminārs palīdzēs uzlabot un pilnveidot praktiskās prasmes darbā ar ‘’grūtajiem’’ klientiem un konfliktsituācijām. Tēmas: Klients un klientu iedalījumi Problēmu risināšana LEAR...


Pārdošanas komandas vadīšana | Pārdošanas komandas vadība

Pārdošanas apmācības palīdzēs darbiniekiem sistematizēt esošās iemaņas, apgūt  jaunas komunikācijas prasmes, māku analizēt un strukturēt tirgu, segmentēt to, rast iekšējos resursus ...


Metāla griešana ar deggāzi

Metāla griešanā ar deggāzi procesa pamatā ir metāla sasildīšana līdz metāla degšanas temperatūrai. Sasniedzot degšanas temperatūru, ar skābekļa strūklu metāls tiek izpūsts no sakars...


TIG - Lokmetinātājs metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē

Lokmetināšana metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes (argons, hēlijs, to maisījumi) vidē. Metināšanā materiāla sakarsēšana un kausēšana tiek nodrošināta ar elektriskā loka...


LIAA finansējums

Latvijas Investīciju aģentūras finansējums Programmas Partneri ir Latvijā reģistrēti komersanti, kuri izteikuši vēlmi piedalīties apmācībās un saņemt ESF līdzfinansējumu. Lai saņemtu...


Jaunumi

...


Par mums

...


Sertificēšanas jomas

asdfghj...


Pieteikuma veidlapas

...


Kontakti

  Sertificēšanas birojs:Kr.Barona iela 130/k-2, Rīga, LV-1012Tālr.: 26332356sb@abc.edu.lv    Rekvizīti SIA "Mācību un konsultāciju centrs ABC"Reģ. Nr. LV45403009746Jur. adrese: Kr.Ba...


Sertificēto personu saraksti

...


Sertificēto personu ētikas kodekss

...


Apmaksas kārtība

...


Sūdzību un apelāciju kārtība

SIA „Mācību un konsultāciju centrs ABC” Sertificēšanas birojs (turpmāk tekstā - Birojs), saskaņā ar „Sūdzību un apelāciju vadības procesu” izskata: Sūdzības par Biroja darbīb...


Kalendārs

...


Kadastrālā uzmērīšana

Atpakaļ Kadastrālā uzmērīšana Ģeodēzija Zemes ierīcība...


Ģeodēzija

Atpakaļ Kadastrālā uzmērīšana Ģeodēzija Zemes ierīcība...


Zemes ierīcība

Atpakaļ Kadastrālā uzmērīšana Ģeodēzija Zemes ierīcība...


Tehniskā skola

...


Valodas

...


Pārdošanas iemaņu attīstība

...


Profesionālo zināšanu paaugstināšana

...


Tehniskā skola

...


Sporta spēles | Sporta spēļu organizēšana | Korporāciju sporta spēles

...


Komandas saliedēšana | Komandas saliedēšanas pasākumi

...


Korporatīvie pasākumi

Unikāli risinājumu Jūsu svētkiem. Piedāvājam organizēt uzņēmuma korporatīvos pasākumus (klientu dienas, uzņēmuma jubilejas, Ziemassvētku balles u.c.). Mūsu prioritāte ir apmierināts ...


Fizisku personu pasākumi

...


Sport fest

SportFest ir pasākums - aizraujoša un jautra nedēļas nogale ar sportiskām aktivitātēm un jauku kopā būšanu! Šis ir pasākums, kur draugu kompānjā varēsiet  vienoties savos mīļākajos ...


Get out

...


Bezdarbnieku apmācība | Apmācība bezdarbniekiem

Lai iegūtu bezdarbnieka statusu, Jums ir jādodas uz tuvāko Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) filiāli neatkarīgi no Jūsu deklerētās dzīvesvietas. Vēlāk varēsiet mainīt sākotnēji ...


Mācību programmas bezdarbniekiem | Bezdarbnieku apmācība

...


Uzdod jautājumu

...


Kalendārs

...


Metināšana ar volframa elektrodu TIG

Lokmetināšana metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes (argons, hēlijs, to maisījumi) vidē. Metināšanā materiāla sakarsēšana un kausēšana tiek nodrošināta ar elektriskā loka...


Metināšana ar kūstošu elektrodu

Mācību ilgums: 480 stundasIegūstamais dokuments: Profesionālās kvalifikācijas apliecībaLokmetināšana metināšanā ar mehanizēto iekārtu inertās gāzes vidē jeb dēvēts par „pusautomā...


Gāzes metinātājs OAW

Gāzes metināšanā tiek izmantota deggāze un skābeklis. Gāzes metināšanā savienojamās virsmas tiek izkausētas pateicoties liesmas temperatūrai. Kā deggāze parasti tiek lietots acetilēns ...


Rokas lokmetinātājs MMA

Mācību ilgums: 480 stundas Iegūstamais dokuments: Profesionālās kvalifikācijas apliecība Metināšanas procesā tiek izmantots kūstošais elektrods ar dažādu pārklājumu veidiem. Veidojot...


Vadītāju kompetences paaugstināšana

...


Pašnovērtējuma ziņojumi

...


„Projektu vadība”

„PROJEKTU VADĪBA” 2015...


Mērnieku sertificēšanas shēma

I. Mērķis: Aprakstīt sertifikācijas prasības, ievērojot standarta LVS EN ISO/IEC 17024:2013 un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010.gada 1.novembra noteikumu Nr. 1011 „Personu sertific...


Mērnieku sertificēšanas shēmas priekšnosacījumi

1. Sertifikātu iegūšanai ģeodēzijas, zemes ierīcības un zemes kadastrālās uzmērīšanas jomā nepieciešamās zināšanas sistematizētas šādās grupās: 1.1. 1.grupa - Elementārā ģeod...


Sertificēšana zemes ierīcības darbu veikšanai

Apraksts Atbilstoši Zemes ierīcības likuma 4. panta 1. daļai, sākot ar 2011.gada 1.janvāri, zemes ierīcības darbus ir tiesīgas veikt sertificētas personas. Prasības pretendentiem: Saska...


Klientu apkalpošana | Darbs ar klientiem | Bieznesa apmācības

...


Pārdošanas apjoma palielināšana

...


Vasaras sporta spēles

Vasaras sporta spēles Piedalies klasiskās sporta aktivitātes un veicini sportiskā gara attīstīšanu! Norise: Pasākuma laikā uzņēmuma kolektīvam un tā nodaļām ir iespēja parādīt s...


Netradicionālās sporta spēles

Netradicionālās sporta spēles Kolektīvs pārbaudījums ziemas aktivitātēs. Norise: Pasākums būs piemērots ziemas aktivitāšu cienītājiem. Dalībnieki varēs izbaudīt sacensības dažā...


Ziemas sporta spēles

Ziemas sporta spēles Kolektīvs pārbaudījums ziemas aktivitātēs. Programma piemērota ziemas aktivitāšu cienītājiem. Dalībnieki varēs izbaudīt sacensības dažādos ziemas sporta veidos ...


Biroja olimpiskās spēles

Biroja olimpiskās spēles Interesants piedzīvojums jūsu birojā! Izjūti azartu, sacensību garu, kā arī pārbaudi savu erudīciju! Norise: Pasākumā varēsiet izbaudīt sacensību garu pie J...


Foto-moto

Foto - moto Notikumiem un piedzīvojumiem pilni mirkļi kopā ar kolēģiem neformālā gaisotnē. Intelektuāls un fizisks piedzīvojums brīvā dabā, kas ļaus pārvarēt formālās barjeras un ra...


Skrējiens pēc miljona

Skrējiens pēc miljona Miljons – lūk, tā ir iespēja! Miljons – tā nav tikai summa bankas kontā, krājumi adītā zeķē vai īpašums Spānijas dienvidos. Ikdienā nereti aizmirstam par „...


Desmit baušļi

Desmit baušļi Uzdevumi un situācijas, kas liek skatīties plašāk ar aizvērtām acīm un būt radošiem ar sasietām rokām!Mērķis: panākt kolektīva dalībnieku iniciatīvas un komandas apz...


Foto orientēšanās

Foto orientēšanās Notikumiem un piedzīvojumiem pilni mirkļi kopā ar kolēģiem neformālā gaisotnē.Norise:Intelektuāls un fizisks piedzīvojums brīvā dabā, kas ļaus pārvarēt formālās...


Mūsu marka

Mūsu marka Pasākums veicinās savstarpējo komunikāciju, radīs iespēju kopīgi iesaistīties diskusijās un radoši darboties kopīga mērķa sasniegšanai.Norise:Pasākuma dalībnieki tiek sada...


Telpu noma | Telpu noma Rīgā | Telpu īre

SIA "Mācību un konsultāciju centrs ABC" iznomā telpas kursiem, semināriem, sanāksmēm un citiem pasākumiem. Telpas ir ērti un mājīgi iekārtotas, kā arī aprīkotas ar: interneta pieslē...


Apmaksas kārtība

...


Sertificēto personu ētikas kodekss

...


Gadagrāmata

Ļaujies pārvērtībām! Iemūžini jautrus mirkļus ar kolēģiem! Rezultātā tapušo materiālu varēsiet izmantot nākošā gada kalendāra idejām, veidojot uzņēmuma gadagrāmatu vai citiem m...


Dārgumu lāde

Azarts uz dārgumu medībām nav tikai pirātiem piemītoša īpašība. Tas dzīvo katrā no mums! Atliek vien atrast azartiskāko savā kolektīvā! Norise: Pasākuma dalībnieki tiek sadalīti ko...


Uzcep kolēģi

Ļaujies kulinārijas, piedzīvojumu un kopā būšanas priekam! Pasākums aizraus gan ēst gatavošanas mīļotājus, gan neprašas virtuvē.Norise:Pasākuma dalībnieki tiek sadalīti komandās pēc...


Ofisa seriāls

Ikdienā notiek brīnumlietas, kuras tā vien gribas uzfilmēt! Šoreiz piedāvājam pasākumu, kur kamera būs pa rokai un ir visas iespējas radoši izpausties!Norise:Pasākuma dalībnieki tiek sada...


Ātruma cilts

Izaicinājumu pasākums, kur katram ir iespēja pierādīt savu veiklību, stūrēšanas prasmi un radošo degsmi!Pasākuma dalībnieki tiek sadalīti komandās pēc nejaušības principa un izlozē s...


tests2

...


Sertifikāta darbības termiņa pagarināšana

1. Sertificētā persona ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms sertifikāta darbības termiņa beigām iesniedz sertificēšanas institūcijā: Pieteikumu resertifikācijai skatīt šeit 2. Sertifi...


Sertifikāta lietošanas noteikumi

KOMPETENTAJIEM SPECIĀLISTIEM DARBA AIZSARDZĪBAS JAUTĀJUMOS I. Vispārīgie jautājumi 1. Izstrādāti saskaņā ar Ministru kabineta 08.09.2008. not. Nr. 723 „Noteikumi par prasībām kompeten...


Metināšanas darbi

Mācību un konsultāciju centra Tehniskā skola piedāvā metināšanas darbus: Metināšanas darbos izmantot varam jebkuru metināšanas veidu – MMA, OAW, MIG/MAG vai TIG. Varam sametināt un sar...


Sertifikāta lietošanas noteikumi

ĢEODĒZIJĀ, ZEMES IERĪCĪBĀ UN ZEMES KADASTRĀLAJĀ UZMĒRĪŠANĀI.                   I.  Vispārīgie jautājumi 1. Izstrādāti saskaņā ar Ministru kabineta 01.11.2010.n...


Sertifikāta lietošanas noteikumi

NEATKARĪGIEM EKSPERTIEM ĒKU ENERGOEFEKTIVITĀTES JOMĀ  I. Vispārīgie jautājumi 1. Izstrādāti saskaņā ar Ministru kabineta 09.07.2013. not. Nr.382 „ Noteikumi par neatkarīgiem ekspertie...


Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)

MAG metināšanas principu pamatā ir metāla stieple, kas, caur stieples padeves mehānismu un metināšanas pistoli, tiek padota uz metināmo virsmu un elektriskā loka ietekmē tiek nodrošināta g...


Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu inertās gāzes vidē (MIG)

MIG metināšanas principu pamatā ir metāla stieple, kas, caur stieples padeves mehānismu un metināšanas pistoli, tiek padota uz metināmo virsmu un elektriskā loka ietekmē tiek nodrošināta g...


Rokas lokmetinātājs (MMA - manual metal arc)

Metināšanas procesā tiek izmantots kūstošais elektrods ar dažādu pārklājumu veidiem. Veidojoties elektriskajam lokam starp elektrodu un metināmo virsmu, sāk kust elektrods un tā pārklāju...


OAW - Gāzmetinātājs

Gāzes metināšanā tiek izmantota deggāze un skābeklis. Gāzes metināšanā savienojamās virsmas tiek izkausētas pateicoties liesmas temperatūrai. Kā deggāze parasti tiek lietots acetilēns ...


Apsardzes darbs

...


Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība

"VAIRUMTIRDZNIECĪBA UN MAZUMTIRDZNIECĪBA ", noliktavas pārzinis  02.03.2017....


Administratīvie un sekretāra pakalpojumi

"ADMINISTRATĪVIE UN SEKRETĀRA PAKALPOJUMI",  Kvalifikācija - lietvedis 02.03.2017....


Latviešu valodas kursi Rīgas reģionā

SIA „Mācību un konsultāciju centrs ABC” piedāvā bez maksas apgūt vai paaugstināt latviešu valodas prasmes Rīgas reģionā. Mācības tiks uzsāktas no 29.maija. Apmācību programmas ilgu...


Latviešu valodas kursi Latgales reģionā

 SIA „Mācību un konsultāciju centrs ABC” piedāvā bez maksas apgūt vai paaugstināt latviešu valodas prasmes Latgales reģionā. Mācības tiks uzsāktas no 29.maija. Apmācību programmas ...


Lūdzu ievadiet meklēšanas vārdu.