Projektu vadība 160 akadēmiskās stundas - Pieredzējušu pasniedzēju uzraudzībā apgūsiet projektu izstrādi, realizāciju un prezentēšanu
Programmas

Izglītības procesa rezultātā dot iespēju izglītojamajam apgūt zināšanas un prasmes par projektu vadības organizēšanu, stratēģijas plānošanu, kvalitātes nodrošināšanu projekta realizēšanā.