You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Tālrunis: (+371) 20231140, e-pasts: abc@abc.edu.lv

Vācu valoda (ar priekšzināšanām)

Izglītības procesa rezultātā sagatavo izglītojamo, kurš apguvis valodas zināšanas, leksikas optimālo apjomu vācu valodā un var izmantot valodas iemaņas, veicot darba pienākumus.

Tēmas:

  • Ievads (Vācu valodas vēsure)
  • Jautājumu veidošana
  • Noliedzošu teikumu veidošana
  • Cilvēki, to personības
  • Profesijas, to nosaukumi
  • Skaitļi, skaitļu vārdi
  • Lietišķā saruna
  • Masu mediji