You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Tālrunis: (+371) 20231140, e-pasts: abc@abc.edu.lv

Franču valoda (bez priekšzināšanām)

Izglītības procesa rezultātā sagatavo izglītojamo, kurš apguvis valodas pamatprasmi, leksikas minimumu franču valodā un var izmantot valodas iemaņas, veicot darba pienākumus.

Tēmas:

  • Franču valodas alfabēts, fonētika, vispārlietojamās frāzes
  • Informācija par personu
  • Ģimene, cilvēks, emocijas
  • Orientēšanās vietā un telpā, laiks
  • Pārtika
  • Nodarbošanās
  • Atvaļinājuma plāni
  • Pārvietošanās
  • Ēdieni, dzērieni