You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Tālrunis: (+371) 20231140, e-pasts: abc@abc.edu.lv

Franču valoda (ar priekšzināšanām)

Izglītības procesa rezultātā izglītojamais apgūst klausīšanās, lasīšanas, runāšanas un rakstīšanas prasmes, lai prastu brīvi sazināties ikdienas un darba situācijās, precīzi formulēt domu un prasmīgi uzturēt sarunu, saprastu rakstus par aktuālām tēmām, galveno saturu literāri pareizā runā, prastu uzrakstīt privātas vēstules un ziņojumu.

Tēmas:

  • Klientu apkalpošana
  • Meteoroloģiskais laiks
  • Sadzīves pakalpojumi
  • Izglītība
  • Karjeras iespējas
  • Lietišķā saruna pa tālruni
  • Darba sanāksmes