You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Tālrunis: (+371) 20231140, e-pasts: abc@abc.edu.lv

Angļu valoda ar priekšzināšanām  (B2 Upper-Intermediate)

Izglītības procesa rezultātā, izglītojamais tiek sagatavots angļu valodas tālākās izglītības apguvei, veido valodas komunikatīvo kompetenci un sociokultūru kompetenci turpmākajai valodas zināšanu izmantošanai darbā attiecīgajā specialitātē, izglītības turpināšanai, saziņai un sadarbībai mainīgajā mūsdienu daudzkultūru pasaulē.

  • Iepazīšanās
  • Dzīves stila apraksts
  • Pārtika, ēdienreizes
  • Sadzīve
  • Cilvēks, darbs, profesijas
  • Finanses, nauda
  • Atpūta, izklaide
  • Gadalaiki
  • Jautājumu veidošana, atbildes
  • Gramatika