You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Tālrunis: (+371) 20231140, e-pasts: abc@abc.edu.lv

Sapulču vadīšana

Seminārsi dos iespēju pilnveidot zināšanas sapulču vadīšanā un attīstīs publiskās runas prasmes.

  • Dažādu sapulču veidi, to vadīšanas pamatnosacījumi.
  • Sapulces mērķa uzstādīšana, darba kārtības, laiku sadales noteikšana.
  • Pirms sapulces sagatavošanās darbi
  • Efektīvs informācijas pasniegšanas veids. Darbnieku motivēšana iesaistīties sapulces gaitā.
  • Komunikācija sarežģītās situācijās, agresijas kontrolēšana, strīdus situāciju risināšana
  • Nobeigums, lēmumu pieņemšana, sapulcē izskatīto jautājumu kopsavilkums, darbu sadale