You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Tālrunis: (+371) 20231140, e-pasts: abc@abc.edu.lv

Sadarbība starp vadītāju un padoto

Kursi attīstīta prasmi veidot mērķtiecīgu saskarsmi darbā ar padotajiem, kā arī sevis vadīšanas prasmes dažādās darba situācijās. Neizmantoto resursu apzināšanās, saskarsmē ar padotajiem un iespēju apzināšanās, kas rodas, palielinot padoto autonomiju darbā. Kādu efektu tas rada uz darbinieku motivāciju?

Temati:

  • Saskarsmes mērķis un process. Šķēršļi šajā procesā.
  • Emocijas – neatņemama saskarsmes procesa daļa. Prasme tās atpazīt un vadīt sevi konfliktsituācijās.
  • Sadarbība, sāncesība, kompromiss, piekāpšanās un izvairīšanās – savstarpējās mijiedarbības veidi, ko nosaka dažādu komunikatīvo resursu izmantošana. Šo resursu noteikšana un pilnveide.
  • Motivācija: iekšējā un ārējā, tās cikliskums un saistība ar profesionalitāti. Atgriezeniskās saites izmantošana motivēšanā.
  • Motivatori darbā A.Maslova vajadzību piramīdas kontekstā.
  • Darbinieku attīstīšana, izmantojot koučinga pieeju. ARROW modeļa pielietošana dažādās situācijās