You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Tālrunis: (+371) 20231140, e-pasts: abc@abc.edu.lv

Darbinieku motivācija

Veksmīgākie un rezultatīvākie darbinieki ir motivēti darbinieki. Vadītājs, kurš prot motivēt kolektīvu ir panākumu atslēga. Seminārs ļaus izprast motivācijas nozīmi, jaunākās pieejas motivācijai mūsdienās un to pielietošanu dzīvē.

Temati:

  • Motivācijas tehnikas
  • Tradicionālais modelis
  • Savstarpējo attiecību modelis
  • Maslova vajadzību hierarhija
  • K. Alderfera ERG teorija
  • Esošo motivācijas sistēmu efektivitātes kontrole
  • Jaunākās pieejas motivācijai mainīgajā pasaulē