You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Tālrunis: (+371) 20231140, e-pasts: abc@abc.edu.lv

Vadītāju iekšējo resursu attīstības treniņkurss

Treniņa programma sastādīta tā, lai atraisītu tā dalībnieku potenciālu, ļautu katram iepazīt savas stiprās puses un to, kas vēl būtu jāpilnveido, iegūt jaunas zināšanas un prasmes, kā arī rast jaunu pielietojumu jau zināmajam, bet, iespējams, neizmantotam un aizmirstam ikdienas rutīnā.

Temati:

 • Mērķu uzstādīšana.
 • Mērķa jēdziens, uzstādīšanas metodes, mērķa pārbaude un saskaņošana ar uzņēmuma mērķiem. Savu un uzņēmuma mērķu popularizēšana darbiniekiem.
 • Iekšējā motivācija, pašdisciplīna.
 • Motivācijas jēdziens, pašmotivācijas metodes mērķu sasniegšanai.
 • Laterālā domāšana.
 • Laterālās domāšanas jēdziens, tās izmantošana ikdienas darbā.
 • Stresa menedžments.
 • Stresa jēdziens, tā vadīšanas tehnikas. Izdegšanas sindroma profilakse.
 • Personīgais brendings.
 • Personīgā brendinga (personīgā zīmola) jēdziens, tā sastāvdaļas un izveidošanas pamatprincipi.
 • Vadītājs vai līderis.
 • Jēdzienu „vadītājs” un „līderis” salīdzinājums – kopīgais un atšķirīgais, sevis pozicionēšanas, vajadzīgo prasmju un īpašību apzināšanās.