You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Tālrunis: (+371) 20231140, e-pasts: abc@abc.edu.lv

Metināšana ar kūstošu elektrodu

Mācību ilgums: 480 stundas

Iegūstamais dokuments: Profesionālās kvalifikācijas apliecība

Lokmetināšana metināšanā ar mehanizēto iekārtu inertās gāzes vidē jeb dēvēts par „pusautomātu”. MIG metināšanas principu pamatā ir metāla stieple, kas, caur stieples padeves mehānismu un metināšanas pistoli, tiek padota uz metināmo virsmu un elektriskā loka ietekmē tiek nodrošināta gan stieples, gan metināmās virsmas sakausēšana. Stieple darbojas kā strāvu vadošs elektrods un kā metināmā metāla pildījums. Aizsarggāze, kas plūst caur gāzes sprauslu, aizsargā loku un izkusušo materiālu. MIG metināšanā izmanto inerto gāzi, kas tikai aizsargā metināto šuvi no atmosfēras gaisa iedarbības. MIG metināšanas veidu pielieto krāsaino metālu apstrādē.

Temati:

Profesionālie mācību priekšmeti

 • Lokmetināšanas (MIG) darbu tehnoloģija;
 • Materiālu mācība;
 • Elektrotehnika un elektrodrošība;
 • Darba drošība un ugunsdrošība;
 • Rasēšana;
 • Datormācība;
 • Saskarsme;

Praktiskās mācības

 • Metināšana;

Kvalifikācijas prakse;

Valsts noslēguma pārbaudījums.

Ieguvumi:

 • Pēc sekmīgas programmas apguves, tiek izsniegta profesionālās kvalifikācijas apliecība;
 • Izpratne profesionālajā terminoloģijā (svešvalodā) un datoru lietošanas pamatos;
 • Iemaņas saslēgt metināšanas posteņa iekārtu, aparatūru un aprīkojumu;
 • Spēja vizuāli noteikt metināto šuvju defektus, novērtēt un novērst tos, izvēlēties nepieciešamos metināšanas piedevmateriālus, regulēt metināšanas darba režīmus;
 • Prasmes patstāvīgi strādāt ar mehanizēto iekārtu inertās gāzes vidē (MIG), metinot lokšņu un cauruļu konstrukcijas apakšējā un vertikālajā pozīcijā;
 • Apmācību laikā gūtās zināšanas un prasmes tiek nostiprinātas kvalifikācijas praksē.

MIG lokmetināšanas priekšrocības:

 • Augsts darba ražīgums;
 • Viegli automatizējams metināšanas veids.

MIG lokmetināšanas trūkumi:

 • Daudz šaurāks pielietojums kā MAG metināšanai;
 • MIG metināšanas veidu izmanto tikai specializētās tautsaimniecības nozarēs.

Tālrunis papildus informācijai - 26457924