You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Tālrunis: (+371) 20231140, e-pasts: abc@abc.edu.lv

Telemārketinga speciālistu apmācība

Pārdošanas apmācības palīdzēs darbiniekiem sistematizēt esošās iemaņas, apgūt  jaunas komunikācijas prasmes, māku analizēt un strukturēt tirgu, segmentēt to, rast iekšējos resursus sevis pašmotivācijai darba efektivitātes paaugstināšanai.

Tēmas:

  • Telemārketinga struktūra, tā priekšrocības un trūkumi
  • Telefona sarunas, veiksmīgas telefonsarunas principi
  • Telefonsarunas etiķete
  • Sarunas sākums, parezais ceļš kontakta dibināšanai
  • Klienta vajadzību noskaidrošana,  pareizu jautājumu uzdošana
  • Piedāvājuma prezentēšana pa telefonu
  • Komunikācija iebildumu gadījumā
  • Sarunas noslēgums