You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Tālrunis: (+371) 20231140, e-pasts: abc@abc.edu.lv

Pārdošanas komandas vadīšana

Pārdošanas apmācības palīdzēs darbiniekiem sistematizēt esošās iemaņas, apgūt  jaunas komunikācijas prasmes, māku analizēt un strukturēt tirgu, segmentēt to, rast iekšējos resursus sevis pašmotivācijai darba efektivitātes paaugstināšanai.

Tēmas:

  • Pārdošanas vadītājs – tā  loma komandā
  • Pārdošanas komandas izveide
  • Pārdošanas komandas apmācības sistēma
  • Motivācija – individuāla darbninieku motivācijas sistēma, tās pielāgošana katram darbiniekam.
  • Pārdošanas komandas vadītājam nepieciešamās prasmes.
  • Pārdošanas plāni un to sasniegšana