You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Tālrunis: (+371) 20231140, e-pasts: abc@abc.edu.lv

Treniņš pārdošanas menedžeriem un tirdzniecības pārstāvjiem

Mācību process sniegs jaunas zināšanas par komunikāciju prasmēm, spēju elastīgi mainīt un pielietot iegūtās zināšanas esošo iemaņu uzlabošanā. Kā  veidot ar klientiem ilgtermiņa attiecības, kā arī  idejas jaunu klientu piesaistei;

Tēmas:

 • Atbildes uz jautājumiem:
 • Kas pērk? (klientu klasifikācija, sadalījums)
 • Kur pērk? (tirgus situācija un izpratne par to, tirgus daļas, tirgus segmentēšana)
 • Ko pērk? (produkts, tā konkurences priekšrocības)
 • Kāpēc pērk? (motivācija pirkšanai, klienta vajadzības – reālās un “emocionālās”)
 • Kas pārdod? pārdošanas menedžera iemaņas, prasmes, sevis prezentēšanas iemaņas)
 • Kāpēc pārdod? (metodikas un tehnikas pārdošanai, sadarbība kā pārdošanas stūrakmens)
 • Pāreja no pārdošanas uz sadarbību.
 • Esošo klientu noturēšanas un jaunu klientu iegūšanas mehānismi.
 • Vienas personības vairākas lomas.
 • Pārdevēja personība pārdošanas procesā