You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Tālrunis: (+371) 20231140, e-pasts: abc@abc.edu.lv

Pārdevēju treniņkurss

Pārdošanas apmācības palīdzēs darbiniekiem sistematizēt esošās iemaņas, apgūt  jaunas komunikācijas prasmes, māku analizēt un strukturēt tirgu, segmentēt to, rast iekšējos resursus sevis pašmotivācijai darba efektivitātes paaugstināšanai.

Tēmas:

  • Klientu apkalpošanas kultūras līmeņi
  • Tiešais kontakts ar klientiem
  • Pirmais iespaids, draudzīgas atmosfēras radīšana
  • Laipnie, nelaipnie signāli, šo signālu atpazīšana
  • Sarunas struktūra, sarunas vadīšana
  • Darbs ar jautājumiem