You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Tālrunis: (+371) 20231140, e-pasts: abc@abc.edu.lv

Darījumu sarunu organizēšana un vadīšana

Pārdošanas apmācības palīdzēs darbiniekiem sistematizēt esošās iemaņas, apgūt  jaunas komunikācijas prasmes, māku analizēt un strukturēt tirgu, segmentēt to, rast iekšējos resursus sevis pašmotivācijai darba efektivitātes paaugstināšanai.

Tēmas:

  • Komunikācija, prasme sarunas laikā sniegt informāciju. (3 komunikācijas līmeņi)
  • Neverbālā komunikācija
  • Verbālā komunikācija
  • Komunikācijas barjeras
  • Komunikācijas veidi
  • Darījumu sarunu etiķete
  • Uzvedības stili
  • Komunikācija konfliktsituācijās