You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Tālrunis: (+371) 20231140, e-pasts: abc@abc.edu.lv

Uz klientu orientēts darbs

Mācību process sniegs izpratni par faktoriem, kas veido efektīvu komunikāciju ar klientiem,  kā  veidot ar klientiem patīkamas, ilgtermiņa attiecības,  kā arī  idejas jaunu klientu piesaistei; Komunikācija ar klientu pārdošanas procesā – pa posmiem

Tēmas:

  • Profesionālas klientu apkalpošanas filozofija, orientācija uz klientu
  • Klientu tipoloģija
  • Verbālā, neverbālā saskarsme
  • Konflikti
  • Stress ikdienas darbā
  • Argumentācija
  • Darbs ar iebildumiem
  • Pozitīvo emociju uzturēšana