You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Tālrunis: (+371) 20231140, e-pasts: abc@abc.edu.lv

Publiskā runa

Mācību process sniegs izpratni par mērķtiecīgu saskarsmes/komunikācijas veidošanu, attīstīs dalībnieku saskarsmes un komunikācijas prasmes atbilstoši indivīdam; Ļaus saskatīt saskarsmes un publiskās runas defektus un pārveido tos par efektiem; Runas tehnikas uzlabošana.

Tēmas:

  • Personības definēšana saskarsmē dialogā, monologā, šaurā grupā, prezentācijās.
  • Paškontroles treniņš.
  • Saskarsmes metodes ilglaicīgai un īslaicīgai tēla veidošanai.
  • Saskarsmes metožu pieskaņošana atbildoši mērķiem.
  • Individuālās saskarsmes stratēģijas un taktikas izstrāde.
  • Publiskās runas sagatavošana.
  • Publiskās runas modelēšana un pārbaude.
  • Indivīda saskarsmes analīze pret grupu ar video palīdzību.
  • Individuāla prezentācija un tās analīze.