You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Tālrunis: (+371) 20231140, e-pasts: abc@abc.edu.lv

Klientu apkalpošana un stresa menedžments

Mācību process sniegs izpratni par faktoriem, kas veido efektīvu komunikāciju ar klientiem, savu stresa menedžmenta iemaņām un attieksmi pret stresa cēloņu izvērtēšanu. Ļaus pamanīt izdegšanas sindromu un tā cēloņu atpazīšanu. Apzināsiet veidus, kā pasargāt sevi no profesionālā izdegšanas sindroma.

Tēmas:

  • Efektīvas komunikācijas priekšnoteikumi
  • Klientu vēlmju un vajadzību izzināšana
  • Prasme klausīties- uzticēšanās un sapratnes garants
  • Konfliktu risināšanas algoritms
  • Darbs ar „ grūtajiem klientiem”
  • Stress un tā simptomi.
  • Pozitīvā un negatīvā stresa ietekme.
  • Praktiski padomi un paņēmieni stresa profilaksei.