You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Tālrunis: (+371) 20231140, e-pasts: abc@abc.edu.lv

Darbs ar grūtajiem klientiem

Seminārs palīdzēs uzlabot un pilnveidot praktiskās prasmes darbā ar ‘’grūtajiem’’ klientiem un konfliktsituācijām.

Tēmas:

  • Klients un klientu iedalījumi
  • Problēmu risināšana
  • LEARN metode
  • Darbinieka uzvedība apkalpojot „grūto” klientu
  • Efektīva problēmu risināšana