You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Tālrunis: (+371) 20231140, e-pasts: abc@abc.edu.lv

Mācību risinājumi

SIA "Mācību un konsultāciju centra ABC" mērķis ir veidot ilgtermiņa sadarbību, izprotot klientu mācību vajadzības un atbilstoši tām nodrošināt mūsdienīgus un kvalitatīvus mācību risinājumus, lai sekmētu attīstību un izaugsmi.

Zināšanu un prasmju apguvei piedāvājam kvalitatīvas apmācību programmas, kas veidotas, ievērojot jaunākās biznesa tendences, konkrēta uzņēmuma darba specifiku un klienta idividuālās vajadzības, kā arī piesaistot pieredzes bagātus, kvalificētus un savā nozarē novērtētus biznesa profesionāļus.

Ja šajā sadaļā neatradāt sev nepieciešamās apmācības, sazinieties ar mums! Mēs strādājam ar individuāli sagatavotām un pielāgotām mācību programmām katram klientam.

Sazinies ar mums

Profesionālo zināšanu paaugstināšana

Darba aizsardzības kursi, ugunsdrošības apmācības, elektrodrošības kursi u.c.

vairāk

Vadītāju apmācība

Sapulču vadīšanas kursi, darbinieku motivācija, sadarbība starp vadītāju un padoto, struktūrvienību...

vairāk

Valodas

Svešvalodu apgūšanas nozīmīgums ir cieši saistīts ar mūsdienu globalizāciju, darbaspēka atvērto...

vairāk

Pārdošanas apmācības

Pārdošanas stratēģiju izvēle, pārdevēju treniņkurss, darījumu sarunu organ izēšana, klientu...

vairāk

Bezdarbnieku apmācība

Viss par bezdarbnieku apmācību, bezdarbnieka statusu, dažādas apmacību programmas.

vairāk

Mācību finansējuma iespējas

Lai saņemtu finansējumu ir jākļūst par projekta partneri kādai no piedāvātajām asociācijām.

vairāk