You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Telemarketing specialists training

Pārdošanas apmācības palīdzēs darbiniekiem sistematizēt esošās iemaņas, apgūt  jaunas komunikācijas prasmes, māku analizēt un strukturēt tirgu, segmentēt to, rast iekšējos resursus sevis pašmotivācijai darba efektivitātes paaugstināšanai.

Tēmas:

  • Telemārketinga struktūra, tā priekšrocības un trūkumi
  • Telefona sarunas, veiksmīgas telefonsarunas principi
  • Telefonsarunas etiķete
  • Sarunas sākums, parezais ceļš kontakta dibināšanai
  • Klienta vajadzību noskaidrošana,  pareizu jautājumu uzdošana
  • Piedāvājuma prezentēšana pa telefonu
  • Komunikācija iebildumu gadījumā
  • Sarunas noslēgums